23 Resource id #7 Klaster Przemysłowy Centralnego Okręgu Przemysłowego
STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COP1 lutego 2012 - Kraków

 

 


Czytaj więcej

 


 

 
Czytaj więcej
 


 

WIĘCEJ


 

Więcej


Czytaj więcej

 


WIĘCEJ


WIĘCEJ


Więcej


 

WIĘCEJ


 

Więcej


 

 

WIĘCEJ


 

 

WIĘCEJ


 

 

Więcej


 

Czytaj więcej

Polskich Inżynierów dzieło - PREZENTACJA


CZYTAJ WIĘCEJ


 

Więcej


 

Czytaj więcej


Więcej

 


 

Więcej


Więcej

 


WIĘCEJ


 

WIĘCEJ


WIĘCEJ


Więcej


Więcej


CZYTAJ WIĘCEJ


CZYTAJ WIĘCEJ

 


Czytaj więcej


Czytaj więcej

 


Czytaj więcej


Czytaj więcej


 

Czytaj więcej

Zobacz program Kongresu


Więcej


Czytaj więcej 

Czytaj więcej

 


W 40 rocznicę śmierci Wielkiego Polaka

 


 

Czytaj więcej


 

 


 

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego dnia 29 listopada 2013 w Poznaniu


Prof. dr hab. n. farm. Michał Henryk Umbreit

Szanowni Państwo – Uczestnicy spotkania w dniu 21 maja 2013 roku w małej miejscowości koło Świebodzina.

Bardzo dziękuję panu Janowi Banaszakowi wiceprezesowi KLASTRA COP, jak i panom dr inż. Markowi Pilawskiemu i prezesowi mgr inż. Bogdan Flisiewiczowi - twórcom Reaktora Molekularnego wykorzystującego Reaktor RCM - za zaproszenie mnie na to spotkanie.

Jesteśmy dopiero po wygłoszeniu pierwszego wykładu przez dr inż. Marka Pilawskiego, ale chcę powiedzieć, że ten wykład – mnie farmaceutę zafascynował, gdyż pięćdziesiąt lat mojej pracy zawodowej (wliczając w to studia) był związany z Katedrą Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego AM/UMP w Poznaniu i tam prowadzonymi badaniami – wód mineralnych , zanieczyszczeniem powietrza, badaniami nad składem chemicznym leków, szeroko pojętą analizą chemiczną - spektroskopią, analizą termiczną , izotopami itd. – a więc to, co o procesach chemicznych usłyszałem w tym wykładzie, to były , mówiąc kolokwialnie, zagadnienia z mojej półki naukowej, na których znam się i je z naukowego punktu widzenia rozumiem, z racji mojego analitycznego wykształcenia i kariery naukowej od studenta do profesora tytularnego.

Wynalazcy zaprezentowali wspaniałą idee – utylizacji odpadów przemysłowych i komunalnych takich jak: oleje, plastyki, papier, odpady medyczne i inne – ich termicznego rozłożenia do drobin atomowych węgla, wodoru, tlenu itp. – w taki sposób, że praktycznie nie pozostaje po przeróbce żaden odpad, a dodatkowo, po zaspokojeniu zapotrzebowania energetycznego procesu przetwarzania odpadów, otrzymuje się nadmiar energii, który można wykorzystać w dowolny sposób, przewartościowując ją na wytwarzanie prądu w generatorach prądotwórczych, czy na ogrzewanie zbiorników wodnych, z których ciepłą wodę tłoczy się do urządzeń ogrzewających mieszkania. W ten sposób można utylizować odpady w jednym „piecu” w ilości 200 – 400 tysięcy ton w ciągu roku !

W drugiej części spotkania z Wynalazcami było zwiedzanie pracującego Reaktora w hali montażowej – warsztatu mechanicznego. Aparatura, która tam została wykonana w oparciu o wspaniały pomysł dr inż. Marka Pilawskiego i inż. Bogdana Flisiewicza i była prezentowana zwiedzającym, sięga pomysłom godnym NASA, lub tego typu wielkich jednostek badawczych światowej nauki.

Gratulacje dla Twórcy idei, jak i dla jej Realizatorów !


Poznań, 23.05.2013 r.
Prof. dr hab. n. farm. Michał Henryk Umbreit
Członek założyciel Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
obecnie wiceprzew. Rady Nadzorczej Stowarzyszenia

Czytaj więcej


 

26 stycznia 2013 r. po raz dziewiętnasty w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej odbyła się Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu, wieńcząca XXII edycję konkursu Lider Polskiego Biznesu. Podczas części oficjalnej Gali wręczono Nominacje i Złote Statuetki Lidera Polskiego Biznesu, a laureaci z poprzednich lat, którzy utrzymali pozycję na rynku, otrzymali Diamenty do swoich Statuetek.

NAGRODA SPECJALNA BCC DLA TONY`EGO BLAIRA,
JANUSZA ONYSZKIEWICZA I JANUSZA STEINHOFFA

Czytaj więcej 

 

 

 

Polecamy
R Z K G O to Wielkotonażowa produkcja paliw alternatywnych i odnawialnych na bazie odpadów

Obchody 75-lecia Centralnego Okręgu Przemysłowego

Konferencja Naukowa COP - wczoraj, dziś i jutro, SEJM 15 maja 2012

WYKŁAD w 75-lecie COP „C O P – wczoraj, dziś jutro” MUZEUM Stalowa Wola

Uroczystości z okazji 75-lecia powstania COP w Stalowej Woli

Prezydent o osiągnięciach polskiego biznesu w USA

Spotkanie z wicepremierem i ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim

Walne Zgromadzenie Staropolskiego Związku Gmin i Miast

II spotkanie Klubu Klastrów Ministerstwa Gospodarki

V Forum Gospodarczym Energia i Środowisko - relacja

21 listopada 2011 r - Spotkanie z marszałkiem województwa świętokrzyskiego

17 listopada 2011 r. - konferencja na Zamku Królewskim w Warszawie
[REJESTRACJA]
podaj e-mail i hasło aby się zalogować:

Dla mediów Kontakt